Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 13/10/2017 11:01

Cách tính hưởng phụ cấp thu hút

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi và một số giáo viên, nhân viên dạy học ở trường từ năm 2012. Xin hỏi Tòa soạn, theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP, chúng tôi được phụ cấp thu hút kể từ thời đểm công tác hay thời điểm Nghị định trên có hiệu lực? - Phạm Hà Trang (hatrang***@gmail.com).

* Trả lời:

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên bộ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn"- có nêu: Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau:

- Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A là công chức cấp xã, đã có thời gian công tác tại xã B thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/1/2005 cho đến nay. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của ông Nguyễn Văn A theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 3/2011.

- Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau tháng 3/2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Ví dụ 2: Bà Vũ Thị C được cơ quan có thẩm quyền điều động, bố trí làm công chức tại xã D thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 10/7/2011. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của bà Vũ Thị C theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 7/2011.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, nếu nơi bạn công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì phụ cấp thu hút của các bạn được tính kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Cách tính hưởng phụ cấp thu hút được áp dụng theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư trên. Cụ thể: Mức tiền phụ cấp thu hút được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp thu hút

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Hệ số lương theo chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

x

70%

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm