Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 12/6/2017 13:59

Cách tính hưởng phụ cấp lâu năm

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi bắt đầu được hưởng phụ cấp lâu năm theo diện giáo viên dạy ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi cách tính phụ cấp lâu năm được áp dụng như thế nào? - Vũ Minh Lâm (vuminhlam***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, chúng tôi xin được tư vấn như sau: 

Tại Điều 4 Thông tư số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, có nêu: Đối tượng và mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), bao gồm: Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Cách tính: Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Mức phụ cấp được hưởng theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Syx Điền

Tin tiêu điểm