Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 14/10/2015 19:00

Các trường hợp chưa được giải quyết thôi việc

Ảnh có tính minh họa/internetẢnh có tính minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non của tỉnh Bắc Ninh. Tôi muốn xin thôi việc nhưng không được giải quyết. Xin hỏi chuyên mục, trường hợp nào thì giáo viên được giải quyết thôi việc và trường hợp nào không được giải quyết? - Ngô Hải Chung (ngohaichung***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

- Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

- Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật Viên chức;

- Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức.

Còn tại Khoản 2 Điều 38 quy định viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

- Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết: bạn không được giải quyết thôi việc, rất có thể bạn thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP. Vì vậy bạn có thể đối chiếu với quy định trên để xác định quyền lợi chính đáng của mình.

Sỹ Điền