Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 24/6/2015 19:56

Bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn

Bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí năm 2015 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Kinh phí được bổ sung từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 trong năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ