Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 23/9/2019 10:10

Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc: Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

GD&TĐ - Để thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ, Vĩnh Phúc đang tích cực và có rất nhiều những nỗ lực, cố gắng. Những năm qua Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ. Một trong những đổi mới đó là việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến.

Thận trọng thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ

Ngày 1/6/2019, ông Phạm Quang Tuệ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc được nghỉ hưu theo quy định. Đây là thời điểm rất quan trọng đối với ngành GD&ĐT tỉnh, do vậy việc kịp thời kiện toàn chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT để đảm bảo sự điều hành là hết sức cần thiết.

Căn cứ vào các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã cụ thể hoá, xây dựng và ban hành 4 quy định; trong đó nêu rõ các nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ. Từ những nguyên tắc đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã thận trọng thực hiện quy trình rà soát nguồn cán bộ bổ nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Căn cứ vào đề nghị của Sở GD&ĐT và tình hình thực tiễn, Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ rà soát toàn bộ nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn ĐH sư phạm để đề xuất nhân sự Giám đốc Sở GD&ĐT.

Qua rà soát nguồn nhân sự tại chỗ, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có 3 người hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, 2/3 trong số đó quá tuổi bổ nhiệm theo quy định; còn lại 1 người còn tuổi trong quy hoạch chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT, tuy nhiên lại chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các cá nhân là trưởng phòng và hiệu trưởng các trường thuộc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đều thiếu các tiêu chuẩn về quy hoạch, bổ nhiệm ngạch, kinh nghiệm quản lý…

Đối với nhân sự ngoài cơ quan Sở, có 2 người trong quy hoạch chức danh Giám đốc sở GD&ĐT, trong đó có ông Nguyễn Văn Huyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Phúc Yên (trước đó là Phó Chủ tịch UBND thành phố) và một người nữa đang công tác tại một Ban của Tỉnh ủy, nhưng đang trong thời gian thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, qua rà soát còn 24 cá nhân giữ chức vụ từ phó chủ tịch UBND cấp huyện trở lên có trình độ đào tạo chuyên môn ban đầu là sư phạm nhưng cũng không đủ điều kiện để bổ nhiệm, trong đó: 13 người tuổi công tác không còn trọn một nhiệm kỳ (5 năm), 3 người chưa tham gia giảng dạy, 1 người có trình độ cao đẳng sư phạm, 7 người đã từng dạy học nhưng chưa làm quản lý giáo dục và cũng chưa có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến thời điểm hiện tại, cán bộ đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT là hết sức khó khăn.

Từ thực trạng trên, để đáp ứng sự lãnh đạo của ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyến giữ chức Quyền giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Đột phá trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực

Tỉnh Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 6 cả nước về điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2019

Ông Nguyễn Văn Huyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Phúc Yên, sinh năm 1976, trình độ chuyên môn là đại học sư phạm, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Ông Huyến được quy hoạch các chức danh: Bí thư Thành uỷ Phúc Yên; Giám đốc Sở GD&ĐT; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mặc dù chưa có đủ thời gian trực tiếp quản lý giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT với chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT (Quyết định số 81 – 2008/QĐ - BGDĐT), song ông Nguyễn Văn Huyến là cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy; trong quá trình công tác, đồng chí luôn được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hơn nữa, tại thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT đã dự thảo lần 2 Thông tư mới thay thế Quyết định số 81 năm 2008 nên tỉnh Vĩnh Phúc đã tham khảo dự thảo Thông tư để thực hiện.

Và, theo Thông tư mới nhất của Bộ GD&ĐT số 13/2019/TT– BGDĐT, ngày 30/8/2019 về quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương, ông Nguyễn Văn Huyến có đầy đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc theo Điều 4, Thông tư số 13.

Bên cạnh đó, để tạo nguồn cán bộ cho nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định kỹ về các tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là tiêu chuẩn về chuyên môn, lý luận và tiêu chuẩn lịch sử chính trị hiện nay; lấy ý kiến của các cơ quan liên quan chuyên môn.

Trên cơ sở rà soát thực trạng nguồn cán bộ; đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; ưu tiên bổ nhiệm cán bộ trẻ được đào tạo chính quy, ngày 09/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã họp, sau khi phân tích kỹ tình hình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín, 13/13 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc nhất trí điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyến giữ chức Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT.

Dù mới nhận nhiệm vụ chưa lâu, nhưng ông Nguyễn Văn Huyến đã nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo tốt 2 cuộc thi quan trọng (Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi THPT quốc gia) trên địa bàn tỉnh, Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 6 cả nước về điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2019, được Bộ GD&ĐT đánh giá cao.

Có một điểm mới trong 2 năm gần đây của Vĩnh Phúc, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ được bổ nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu tất cả các đồng chí được bổ nhiệm phải xây dựng chương trình hành động và viết bản cam kết hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trước khi nhận quyết định. Sau 1 năm được bổ nhiệm, người nào không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc sẽ điều động sang vị trí khác. 

Những năm qua, nhờ chủ trương, cơ chế chính sách hợp lý nên đội ngũ cán bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã có bước phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ trẻ, cán bộ nữ… đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Điều đó đã được thể hiện với cách làm hết sức đúng đắn, kịp thời tại Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

PV

Tin tiêu điểm