Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 13/9/2017 15:33

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 4180/BGDĐT-GDTC chỉ đạo các Sở GD&ĐT về phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Theo đó công văn yêu cầu các sở GD&ĐT báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 về triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Thống kê số liệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ cho việc phổ cập bơi, tình hình tai nạn đuối nước đối với học sinh (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc triển khai, thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2018, qua (Vụ Giáo dục thể chất), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. E.mail: pvtinh@moet.gov.vn/ pvtinh@moet.edu.vn

Xem chi tiết Công văn Và mẫu báo cáo  TẠI ĐÂY 

Theo Bộ GD&ĐT