Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động

THỦY LINH - 11:40 11/03/2019
Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động
Theo đó, tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, Vụ Thi đua – Khen thưởng gửi danh sách cá nhân, tập thể đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động năm 2018 đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi gửi về Vụ Thi đua-K hen thưởng trước ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Xem danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị xét tặng khen thưởng Huân chương Lao động TẠI ĐÂY.

Thủy Linh

Bình luận của bạn đọc