Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 29/10/2018 17:55

Bộ GD&ĐT: Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động

Bộ GD&ĐT: Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động

GD&TĐ - Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, Bộ GD&ĐT đăng danh sách cá nhân PGS, TS, NGƯT Trần Chí Thiện, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đề nghị tặng thưởng Huân chưong Lao động hạng Ba - trên Báo Giáo dục và Thời đại để lấy ý kiến nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với  PGS, TS, NGƯT Trần Chí Thiện, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có quá trình cống hiến trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Theo đó, tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, Vụ Thi đua – Khen thưởng gửi danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018 đăng tải trên Báo giáo dục và Thời đại để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày  02 tháng 11 năm 2018.

Thủy Linh