Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 19/3/2019 19:13

Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng HCLĐ hạng nhì

Bộ GD&ĐT xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng HCLĐ hạng nhì

GD&TĐ - Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với ông Nguyễn Công Hinh đề nghị xét tặng HCLĐ hạng nhì  trên Báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện truyền thông của Bộ
Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật thi đua, khen thưởng, Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với ông Nguyễn Công Hinh thuộc Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì  vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trên Báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện truyền thông của Bộ.

Theo đó, tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…).

Căn cứ quy định trên, trước khi trình Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, Vụ Thi đua – Khen thưởng công bố danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng  Huân chương Lao động hạng nhì đăng tải trên Báo giáo dục và Thời đại để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Thủy Linh

Tin tiêu điểm