Bản in

Chính sách

Thứ Năm, 2/5/2019 17:24

Bộ GD&ĐT trả lời cử tri về hiện tượng mua bán bằng cấp, chứng chỉ giả

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng đề cập đến hiện tượng mua bán, sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả đang tràn lan trên các trang mạng; các đối tượng ngang nhiên rao bán công khai, thậm chí kèm cả số điện thoại.

Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp thu hồi, xử lý các loại bằng cấp, chứng chỉ giả nói trên; đồng thời quy rõ trách nhiệm để xử lý các đối tượng vi phạm.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT ghi nhận ý kiến của cử tri và nhận thấy có hiện tượng mua bán, sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện các giải pháp sau:

Tích cực phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến làm giả văn bằng, chứng chỉ. Các văn bằng, chứng chỉ giả được phát hiện, thu giữ và các đối tượng vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý chặt chẽ hơn việc đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá và cấp phát văn bằng, chứng chỉ của các cơ sở giáo dục: Ban hành 10 văn bản quy định mẫu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ; rà soát, sửa đổi và ban hành mới quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ; ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mới quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức của ngành sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, văn bằng không hợp pháp.

-Các phôi văn bằng chứng chỉ do Bộ GD&ĐT phát hành đều được dán tem bảo hiểm chống giả; toàn bộ hồ sơ cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ được lưu trữ tại kho lưu trữ của Bộ, phục vụ hiệu quả cho việc tra cứu, xác minh.

Tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có quy định về xử phạt vi phạm về làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ.

Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện để trình Chính phủ sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo hướng: Tăng mức xử phạt hành chính đối với vi phạm về làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ; bổ sung chế tài về việc đình chỉ, thu hồi quyết định cho phép thực hiện việc thi và cấp chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục có vi phạm.

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bằng, chứng chỉ để phục vụ việc tra cứu, xác minh văn bằng, chứng chỉ, coi đây là giải pháp cơ bản, quan trọng để khắc phục vấn nạn trên; tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát về văn bằng chứng chỉ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để phát hiện và thu hồi, loại bỏ các văn bằng, chứng chỉ giả.

PV