Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 5/8/2018 17:38

Bộ GD&ĐT thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 (Nghị quyét số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018) và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại công văn sô 2064/BGDĐT-CSVC ngày 23/5/2018 về nội dung rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học.

Để có số liệu báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục gồm: trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin vào “Phiếu điều tra thông tin vê nhà vệ sinh trường học” và đăng nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/ để nhập dữ liệu trước ngày 20/8/2018.

Sở GD&ĐT tổng hợp số liệu của từng cấp học và gửi bản mềm về địa chỉ email cuccsvc@moet.gov.vn; bản cứng về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/8/2018.

Minh Phong