Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 25/3/2019 13:38

Bộ GD&ĐT: Nhân rộng gương điển hình tiên tiến

Bộ GD&ĐT: Nhân rộng gương điển hình tiên tiến

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố danh sách các cá nhân, tập thế điển hình tiên tiến tháng 3/2019 trên Báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện truyền thông của Bộ.

Thực hiện Chỉ thị sổ 6186/CT-BGDĐT ngày 29/12/2016 về phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến và Hướng dẫn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020, Vụ Thi đua - Khen thưởng khen thưởng gửi danh sách 1 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến tháng 3/2019 (kèm tóm tắt thành tích) đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ tuyên truyền, phố biến, nhân rộng.

Danh sách 1 tập thể và 10 cá nhân  kèm theo bảng thành tích xem TẠI ĐÂY

Thủy Linh