Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 20/4/2018 09:05

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học'

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến về đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học'

GD&TĐ - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo đề án 'Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học' giai đoạn 2018-2025 lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo dự thảo đề án hướng tới xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, trung thực và sáng tạo.

Ba mục tiêu cụ thể đề ra trong dự thảo là: Đến năm 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử trong trường học theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc thù của lĩnh vực giáo dục , đào tạo…;

Đến năm 2020, 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên hằng năm được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa gia đình, nhà trường và cộng đồng, liên tục duy trì, phát huy vào các năm sau;

Đến năm 2020 có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao và có năng lực tốt, mẫu mực trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và đạt 95% vào năm 2025.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tại dự thảo đề án đưa ra năm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có việc xây dựng và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học với yêu cầu bộ Quy tắc phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi và các cấp học. Bên cạnh đó, đề án đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Dự thảo sẽ được lấy ý kiến đóng góp đến ngày 23-4.

Xem chi tiết dự thảo Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”  TẠI ĐÂY

Theo Thanh Xuân
Nhân dân