Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 21/6/2019 15:44

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương lao động các hạng

GD&TĐ - Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 3 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên Báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện truyền thông của Bộ.
Thực hiện Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã gửi danh sách các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ  để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Danh sách các nhân được đề nghị xét tặng HCLĐ các hạng  

Ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 22 tháng 6 năm 2019.

PV

Tin tiêu điểm