Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 13/6/2019 18:34

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng HCLĐ các hạng

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng HCLĐ các hạng

GD&TĐ - Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, Bộ GD&ĐT đăng danh sách các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng trên Báo Giáo dục và Thời đại đăng để lấy ý kiến nhân dân.
Thực hiện Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã gửi danh sách các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động  các hạng đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ  để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng)  trước ngày  22 tháng 6 năm 2019.

Xem danh sách các nhân được đề nghị xét tặng HCLĐ các hạng TẠI ĐÂY

PV