Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 26/9/2019 11:39

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới trên Báo Giáo dục và Thời đại và các phương tiện truyền thông của Bộ.

Thực hiện Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” - lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã gửi danh sách  tập thể Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ  để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày 7 tháng 10 năm 2019.

Thủy Linh

Tin tiêu điểm