Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 25/3/2019 11:27

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với 2 tập thể đề nghị xét tặng thưởng HCHCM và HCĐL hạng ba

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với 2 tập thể đề nghị xét tặng thưởng HCHCM và HCĐL hạng ba

GD&TĐ - Theo quy định mới về xét thi đua khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến nhân dân đối với Trường Đại học Vinh đề nghị xét tặng tlưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Trường Mầm non Thực hành Hoa sen thuộc Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

Thực hiện Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”

Căn cứ quy định trên, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã gửi danh sách 2  tập thể đề nghị tặng thưởng xét tặng thưởng HCHCM và HCĐL hạng ba đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng) trước ngày  01 tháng 4 năm 2019.

Thủy Linh

Tin tiêu điểm