Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 19/9/2018 12:31

Bộ GD&ĐT: Hướng dẫn Xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Bộ GD&ĐT: Hướng dẫn Xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn số 4236/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các trường cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển.

Theo đó Công văn yêu cầu, ngoài các tiêu chí dánh gia được quy định tại điều 12 Thông tư 11/2016?TT-BGDĐT, đề xuất đề tài khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình 562 cần mốt số yêu cầu sau:

Định hướng nghiên cứu ưu tiên của đề tài

Theo các định hướng nghiên cứu ưu tiên thực hiện năm 2019 các khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển của BGD&ĐT (Phụ lục 1).

Điều kiện đối với cá nhân đề xuất đề tài

Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ; là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế trong danh mục ISI/Scopus,SCIE.

Tiêu chí ưu tiên đề xuất đề tài

Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Chương trình 562 được xem xét ưu tiên theo các tiêu chí sau: Có ít nhất 01 sản phẩm là bài đăng trên các tạp chí trong hệ thống danh mục ISI/Scopus; tham gia hỗtrợ đào tạo ít nhất 01 tiến sĩ;

Đề xuất đề tài từ các nhóm nghiên cứu mạnh (có chứng minh nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tài trợ);  Có khả năng hợp tác quốc tế.

Hồ sơ đề xuất đề tài thuộc CHương trình phát triển khoa học cơ bản

Công văn của các đơn vị về đề tài năm 2019 thuộc Chương trình 562; Tổng hợp đề xuất đề tài theo lĩnh vực của Chương trình 562 (Xem phụ lục 2); Phiếu đề xuất đề tài thuộc Chương trình 562 (Mẫu 1)

Các đơn vị gửi hồ sơ bản cứng theo địa chỉ: Bộ GD&ĐT (Qua vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; bản mềm theo địa chỉ vukhcns@moet.gov.vn, trước ngày 03/10/2018.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn và chỉ xem xét đưa vào kế hoạch những đề xuất đề tài khoa học và công nghệ được thực hiện đúng yêu cầu, quy trình và thời hạn.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Theo Thủy Linh
Bộ GD&ĐT