Kết nối

Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét, thi đua khen thưởng

HẢI MINH - 09:27 10/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn của Công văn, khối, cụm thi đua trực thuộc Bộ được làm 8 cụm thi đua. Các đơn vị trực thuộc Đại học quốc gia, đại học vùng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm trực thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành 8 khối thi đua.

Việc phân chia các đơn vị, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm trực thuộc thành các cụm thi đua do các đại học quốc gia, đại học vùng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo Bộ GD&ĐT để theo dõi.

Đại học quốc gia, đại học vùng, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tham khảo các quy định về phân Cụm thi đua, hướng dẫn hoạt động cụm thi đua và tiêu chí thi đua quy định tại Công văn này để hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm trực thuộc; tổ chức đánh giá, bình xét thi đua và gửi báo cáo kết quả đánh giá thi đua, đề nghị khen thưởng về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/8 hàng năm đối với các cơ sở GD-ĐT và trước ngày 30/1 hằng năm đối với đơn vị tổng kết theo năm công tác theo quy định.

Cụ thể: Đối với xét Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT: Cờ thi đua của Bộ xét cho đơn vị tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua trong Cụm (không xét Cờ thi đua cho Cụm có số lượng đơn vị tham gia dưới 5 đơn vị).

Đối với xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Bằng khen của Bộ trưởng xét tặng cho đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và được bình xét theo cụm. Cụ thể:

Đối với Cụm thi đua dưới 5 đơn vị: 1 Bằng khen Bộ trưởng

Đối với Cụm thi đua có từ 5 đến dưới 10 đơn vị: Không quá 2 Bằng khen Bộ trưởng

Đối với Cụm thi đua có từ 10 đơn vị trở lên: Không quá 3 Bằng khen Bộ trưởng.

Hải Minh

Bình luận của bạn đọc