Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 24/10/2017 07:15

Bộ GD&ĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018

Bộ GD&ĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018

GD&TĐ -  Bộ GD&ĐT vừa ban hành Văn bản số 4888/BGDĐT-GDQPAN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017-2018. 

Theo đó, Bộ GD&ĐTyêu cầu Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trường trung cấp sư phạm và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước thực hiện các nhiệm vụ sau:

Về nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục thực hiện 5 giải pháp của bộ gắn với nhiệm vụ GDQPAN, năm học 2017-2018 các đơn vị, nhà trường cần triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên theo quy định. Tuyển chọn, cử giáo viên, giảng viên đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020.

Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học. Lý thuyết học theo phân phối chương trình, các bài thực hành có thể tổ chức học tập trung dứt điểm.

Trên cơ sở Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT, hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh lồng ghép trong trưởng tiểu học, trung học cơ sở, các đơn vị, nhà trường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN để đảm bảo nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học.

Thực hiện tốt quy chế của Ban Chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng, quân sự, công tác an ninh tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị, nhà trường, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến khu vực phòng thủ, các kế hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy...

Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự, cơ quan công an địa phương.

Về nhiệm cụ thể

Đối với các sở giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các trường trung học phổ thông có kế hoạch chuẩn hóa giáo viên GDQPAN; thực hiện giảng dạy đúng, đủ nội dung chương trình; tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN lý thuyết theo phân phối chương trình, thực hành giảng dạy tập trung dứt điểm vào thời gian thích hợp trong năm học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy môn học. 

Đối với các trường trung cấp sư phạm: Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết giảng dạy. Các trường có thể phối hợp với các đơn vị quân đội, trung tâm GDQPAN trên địa bàn để liên kết giảng dạy môn học để bảo đảm chất lượng và hiệu quả môn học.

Các trường được giao tự chủ giảng dạy môn học chú trọng đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và giáo trình GDQPAN phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và học tập môn học GDQPAN.

Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm; các trung tâm GDQPAN sinh viên: Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên.

Tiếp tục đầu tư kinh phí bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt tập trung như trung tâm GDQPAN. Thực hiện nghiêm quy định tổ chức giảng dạy, liên kết GDQPAN các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định. Hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY 

Theo Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm