rssheader

28/09/2020

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng

Thủy Linh - 21/12/2019, 05:54 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa
Thực hiện Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định chung về thủ tục, hồ sơ, theo đó “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” - lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…)”.

Căn cứ quy định trên, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã gửi danh sách  4 tập thể và 22 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem danh sách tại đây) đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ  để lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định.

Ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng)  trước ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm