Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 9/6/2015 10:27

Biệt phái lên sở GD&ĐT được bảo lưu phụ cấp ưu đãi đến ngày 31/5/2015

Biệt phái lên sở GD&ĐT được bảo lưu phụ cấp ưu đãi đến ngày 31/5/2015

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên THCS đã được thông báo biệt phái lên Sở GD&ĐT. Xin hỏi quý tòa soạn, có phải khi tôi lên sở làm việc thì sẽ bị cắt toàn bộ các khoản phụ cấp như: phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên hay không? – Nguyễn Thị Tuyết Lan (tuyetlan***@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 5/8/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục. Quyết định này nhằm bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển có hiệu lực trong thời gian từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/5/2015 về công tác tại các Phòng GD&ĐT thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở GD&ĐT thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.

Mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu: Là mức phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo đang được hưởng ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trước khi được điều động về công tác tại Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này là thời gian thực tế nhà giáo làm việc tại Phòng Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tối đa là 36 tháng.

Cách tính: Phụ cấp ưu đãi được bảo lưu của 01 tháng = [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung x mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu.

Với trường hợp của bạn, trong thư bạn không nêu rõ thời gian bạn được điều động lên làm việc tại Sở GD&ĐT nên rất khó để chúng tôi tư vấn chính xác cho bạn.

Tuy nhiên căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn được biệt phái lên sau ngày 31/5/2015 thì ở thời điểm hiện tại chưa có văn bản chính nào quy định hoặc hướng dẫn những trường hợp này được bảo lưu phụ cấp ưu đãi nên chúng tôi không đủ cơ sở pháp lý để trả lời chính xác cho bạn.

Còn nếu bạn được biệt phái lên trước tháng 5 thì bạn sẽ được hưởng chế độ bảo lưu phụ cấp này đến hết ngày 31/5/2015 theo quy định của Quyết định số: 42/2011/QĐ-TTg .

Về phụ cấp thâm niên: Nếu bạn chuyển làm ở Sở GD&ĐT, không còn trực tiếp giảng dạy nữa thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Sỹ Điền