Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 25/5/2015 23:56

Biệt phái lên Phòng GD&ĐT, bị cắt các khoản phụ cấp?

Biệt phái lên Phòng GD&ĐT, bị cắt các khoản phụ cấp?

Tôi công tác ở trường Tiểu học thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu với phụ cấp khu vực là 0.4; lâu năm 0.5; ưu đãi 70%. 

Tháng 01/2015 tôi nhận được quyết định biệt phái công tác lên phòng GD&ĐT làm việc đến hết tháng 7/2015, các chế độ, tiền lương do Nhà trường chi trả.

Nhưng đến tháng 02/2015 tôi bị cắt phụ cấp lâu năm và đến tháng 4/2015 tôi bị cắt tiếp 70% phụ cấp ưu đãi. Vậy cho tôi hỏi như thế có đúng không và theo những văn bản nào?

Luật sư tư vấn

Khi nhà giáo được điều động về làm công tác về giáo dục, dạy nghề ở phòng giáo dục đào tạo thì trở thành công chức, chịu sự điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức và được hưởng lương theo ngạch, bậc và phụ cấp công vụ; đồng thời không hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi của nhà giáo nữa.

Trong ngắn hạn, căn cứ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bảo lưu phụ cấp ưu đãi (tối đa 36 tháng) đối với các nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập được điều động về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo mà không hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Theo Quyết định 42/2011/QĐ- TTg có hiệu lực 31/5/2015

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng. Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển (sau đây gọi chung là điều động) có hiệu lực trong thời gian từ ngày 1/9/2010 đến ngày 31/5/2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo); các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Giáo dục và Đào tạo) mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian đầu thực hiện quyết định điều động.

Điều 2. Mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu Là mức phụ cấp ưu đãi mà nhà giáo đang được hưởng ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trước khi được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Thời gian được hưởng bảo lưu.Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này là thời gian thực tế nhà giáo làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tối đa là 36 tháng.

Điều 4. Cách tính. Phụ cấp ưu đãi được bảo lưu của 01 tháng = [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung x mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu.

Như vậy,bạn sẽ được hưởng bảo lưu phụ cấp ưu đãi tính đến ngày 31/5/2015.

Theo Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
Vietnamnet

Tin tiêu điểm