Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 20/7/2017 16:24

Báo cáo số liệu chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo

Báo cáo số liệu chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành công văn 2996/BGDĐT-KHTC, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu học sinh, quy mô học sinh, ngân sách nhà nước cấp các cơ sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016.

Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu liên quan với các nội dung như sau: Báo cáo số liệu học sinh, ngân sách nhà nước cấp các cơ sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016 (Chi tiết theo Biểu mẫu ).

Báo cáo kèm theo biểu mẫu gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính), số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Email: khaosatngansachgiaoduc@moet.edu.vn.

Theo Bộ GD&ĐT