Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 13/3/2017 09:07

Báo cáo gấp về thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo gấp về tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo, triển khai, báo cáo về việc ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai: Quy chế dân chủ; Quy chế làm việc; Quy chế thi đua, khen thưởng, kỉ luật; Quy định tuyển dụng, hợp đồng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ sở giáo dục; Quy chế phối hợp giữa người đứng đầu đơn vị với Ban Chấp hành Công đoàn trong các cơ sở giáo dục; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát,... (có minh chứng).

Về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở GD&ĐT và các cơ quan giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố:

Đánh giá về trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, trường học, kết quả triển khai các quy chế đã ban hành; phương thức công khai, minh bạch các nội dung theo quy định; nội dung công khai về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm cán bô,...

Nêu rõ những hiện tượng, những biểu hiện thiếu dân chủ hoặc mất dân chủ trong các cơ sở giáo dục; nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Thống kê và đánh giá việc Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị phối hợp với người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động hàng năm. Các nội dung được đưa ra tại Hội nghị liên quan đến việc thực hiện dân chủ đã giải quyết, chưa được giải quyết (có minh chứng cụ thể).

Đánh giá một cách khái quát về những tồn tại điển hình trong việc thực hiện dân chủ trong các cơ sở giáo dục hiện nay, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

Lập Phương

Tin tiêu điểm