Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hòa Bình: Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Hải Minh - 27/03/2020, 17:57 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Kế hoạch tập trung vào một số nội dung chính: Tổ chức rà soát, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN.

Hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ. Phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN;

Truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng về mối nguy hiểm của bạo hành trẻ. Thời gian thực hiện đến hết tháng 12/2020.

Kế hoạch nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cở sở giáo dục mầm non. Đảm bảo 100% các cơ sở GDMN được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo hành; biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo hành theo quy định.

Đảm bảo 100% cơ sở GDMN được đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm