Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hải Dương: Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà, phòng chống Covid-19

Minh Phong - 29/03/2020, 22:37 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Nhằm giúp học sinh tự học, ôn tập, củng cố kiến thức đã học, duy trì thói quen học tập, góp phần giữ vững và nâng cao kết quả học tập, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố, thị xã và các trường THPT (sau đây gọi chung là đơn vị) tổ chức hướng dẫn tự học, ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh.

Cụ thể: Xây dựng nội dung ôn tập, hướng dẫn tự học. Theo đó, các đơn vị rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGD ĐT-GDTrH, ngày 3/10/2017 của Bộ GD&ĐT để chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng nội dung ôn tập, củng cố kiến thức đã học và hướng dẫn tự học, nắm bắt kiến thức mới cho học sinh. Trong quá trình triển khai, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Nội dung ôn tập, củng cố kiến thức đã học bao gồm: Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm đã học trong chương trình phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học, từng khối lớp, chú trọng hệ thống kiến thức, kỹ năng theo chương, chủ đề, chuyên đề,... chú ý đưa ra các yêu cầu cụ thể về mục tiêu cần đạt cho từng chủ đề ôn tập.

Hệ thống câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ học tập phù hợp với các cấp độ nhận thức gắn với hệ thống kiến thức trọng tâm học sinh đã học theo từng chủ đề chuyên đề. Yêu cầu về kết quả cần đạt và cách thức giáo viên kiêm tra kết quả ôn tập của học sinh.

Nội dung hướng dẫn tự học, nắm bắt kiến thức mới bao gồm: Gợi ý, hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, thu thập thông tin, tư liệu, tự khám phá kiến thức của các bài mới trong chương trình.

Hệ thống câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ học tập phù hợp với các cấp độ nhận thức gắn liền với hệ thống kiến thức trọng tâm của các bài học mới, chủ đề mới. Yêu cầu về kết quả cần đạt và cách thức giáo viên kiểm tra kết quả tự học của học sinh.

Sở cũng yêu cầu: Nhà trường, giáo viên chuyển giao nội dung ôn tập, hướng dẫn tự học cho học sinh của các lớp thông qua nhiều hình thức như: đăng tải trên website của trường và thông báo cho phụ huynh, học sinh in tài liệu cho học sinh học tập; hoặc gửi tài liệu trực tiếp cho phụ huynh học sinh qua hệ thống email, Zalo...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm