Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hải Dương: Ban hành Kế hoạch chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Minh Phong - 28/03/2020, 17:11 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Kế hoạch nhằm tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được đảm bảo các quyền cơ bản, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, tích cực và lành mạnh. 

Giảm số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Hội cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về quyền trẻ em; bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em theo Luật trẻ em và công ước Quốc tế về quyền trẻ em.

Đồng thời, lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện và tổ chức đánh giá các Quyết định của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2015-2025.

Mặt khác, thực hiện quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện; Chủ động tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, thân thiện với trẻ em, đặc biệt đối với các phương tiện giao thông đưa đón học sinh, các khu dân cư, các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được bảo đảm quyền tham gia của trẻ em thông qua các hoạt động trong nhà trường và cộng đồng như: nhóm phóng viên măng non, các nhóm trẻ, câu lạc bộ trẻ em ở cộng đồng được thể hiện quyền tham gia của các cá nhân/ nhóm trẻ trong các vấn đê có liên quan đến trẻ em ở địa phương.

Mặt khác, duy trì, củng cố và tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ tại các chương trình, các mô hình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 đảm bảo trẻ em là đối tượng thuộc các mô hình được chăm sóc, bảo vệ tốt.

Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho trẻ em, nhất là trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt, cao điểm trong tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng, chống đuối nước trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm