Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hà Nội: Hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vân Anh - 25/03/2020, 06:26 GMT+7 | Kết nối
Giáo viên các trường ngoài công lập đang chịu ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19Giáo viên các trường ngoài công lập đang chịu ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19

Nhằm động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc khối ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban thưởng vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc khối ngoài công lập báo cáo với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình của cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị để thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để đề nghị Công đoàn Giáo dục Hà Nội trợ cấp.

Dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Giáo dục. Với hệ thống giáo dục ngoài công lập tại Hà Nội, khi 100% thu chi đều dựa vào học phí phụ huynh đóng góp, việc học sinh nghỉ học dài ngày khiến các trường rơi vào cảnh khủng hoảng nguồn thu, nhiều giáo viên rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm