Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hà Nam: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh khi học qua internet, truyền hình

Bá Hải - 31/03/2020, 16:18 GMT+7 | Giáo dục
Sở Gd&ĐT Hà Nam hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh khi học qua internet, truyền hình.Sở Gd&ĐT Hà Nam hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh khi học qua internet, truyền hình.

Sở GD&ĐT Hà Nam vừa có hướng dẫn dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020.

Tại văn bản số 274/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3, Sở GD&ĐT Hà Nam đã đưa ra yêu cầu đối với nhà trường, giáo viên và HS các cấp trong việc chuẩn bị, tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình; Trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà trường, giáo viên kiểm tra việc học tập của HS.

Trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, Sở hướng dẫn: Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp; Quá trình này được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ, khi HS đi học trở lại, Sở hướng dẫn: nhà trường tổ chức cho HS ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định về đánh giá, xếp loại học sinh; Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp HS củng cố, bổ sung kiến thức.

Sở GD&ĐT Hà Nam đang tích cực huy động cơ sở vật chất, giáo viên cùng nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả công tác dạy học qua Internet, trên truyền hình trong trường phổ thông, TTGDTX trong thời gian HSSV nghỉ học ở trường vì Covid-19; Nhằm giúp HSSV được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học; Phát triển năng lực tự học của HSSV và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên; Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ HSSV trong học tập. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm