Bản in

Bạn đọc

Thứ Tư, 8/2/2017 21:12

Xem xét dừng tuyển sinh nếu trường không công khai điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định

Xem xét dừng tuyển sinh nếu trường không công khai điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 21/1/2017 về việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Theo thông báo này, Bộ trưởng nhấn mạnh: Năm 2017 toàn Ngành tập trung đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), coi đây là giải pháp quan trọng để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Cần tăng cường công khai minh bạch kết quả kiểm định cũng như các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và xã hội lựa chọn được trường phù hợp để đăng ký theo học.

Các điều đảm bảo chất lượng phải được thẩm định trước khi công khai. Cụ thể như sau:

Các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập, các cơ sở giáo dục thuộc khối công an, quân đội có đào tạo hệ dân sự) phải minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục thông qua hệ thống phần mềm hoặc mẫu (form) do Bộ GD&ĐT quy định; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thông tin và minh chứng có liên quan đến các điều kiện đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác thẩm định trước khi công khai.

Cơ sở giáo dục nào không thực hiện việc công khai theo quy định trước kỳ tuyển sinh, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét việc dừng tuyển sinh năm 2017. Các đại học quốc gia, đại học vùng chịu trách nhiệm làm đầu mối, báo cáo cho tất cả các trường trực thuộc.

Cục KTKĐCLGD phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Cục Công nghệ Thông tin, các tổ chức KĐCLGD và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng mẫu báo cáo công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục để sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống.

Việc xác định các tiêu chí đưa vào mẫu báo cáo phải đảm bảo tính khả thi, chính xác, không trái với các quy định hiện hành. Trước mắt tập trung vào các tiêu chí cốt lõi là: đội ngũ giảng viên, phòng học, trang thiết bị và quy mồ tuyển sinh; những năm tiếp theo sẽ bổ sung các tiêu chí khác như tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, năng lực tài chính...; mẫu báo cáo này sẽ được đưa vào phụ lục của văn bản hướng dẫn về tuyển sinh năm 2017, giúp cho các cơ sở giáo dục thống nhất thực hiện.

Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản cụ thể giao nhiệm vụ cho các tổ chức KĐCLGD thẩm định báo cáo công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức KĐCLGD. Việc giao nhiệm vụ cho các tổ chức KĐCLGD cơ bản dựa theo vị trí địa lý của các cơ sở giáo dục nhưng đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt.

Trên cơ sở mẫu báo cáo đã thống nhất trong toàn hệ thống, các tổ chức KĐCLGD chủ động đề xuất kế hoạch thực hiện với Bộ GD&ĐT thông qua Cục KTKĐCLGD.

Sau khi được giao nhiệm vụ, các tổ chức KĐCLGD thực hiện kế hoạch thẩm định báo cáo của các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm chính xác, minh bạch; gửi báo cáo kết quả thẩm định về Bộ GD&ĐT qua Cục KTKĐCLGD và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước cơ sở giáo dục về kết quả thẩm định. Tổ chức KĐCLGD nào không thực hiện đúng quy định sẽ bị xem xét, rút giấy phép hoạt động.

Đến tháng 6/2017 các tổ chức KĐCLGD phải thưc hiện xong việc thẩm định báo cáo công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả các cơ sở giáo dục có báo cáo.

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về kinh phí cho việc thẩm định báo cáo công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nhưng tránh việc trực tiếp chi trả cho tổ chức KĐCLGD. Cục KTKĐCLGD phối hợp với Vụ Kế hoạch -Tài chính đề xuất phương án thu chi phù hợp để thực hiện nhiệm vụ này.

Căn cứ các nội dung và yêu cầu trên đây, Cục Đào tạo (Bộ Công an), Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức thực hiện công tác giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi tuyển sinh và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị chủ động đề xuất với Bộ GD&ĐT qua Cục KTKĐCLGD để xem xét điều chỉnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Ngày 21/1/2017, tại trụ sở cơ quan Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục đại học năm 2017 và việc công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD), Vụ Giáo dục Đại học, Thanh tra Bộ, Trung tâm Truyền thông giáo dục; Giám đốc 4 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; một số chuyên gia từ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Lập Phương

Tin tiêu điểm