Bản in

Bạn đọc

Thứ Hai, 28/8/2017 10:48

Triệu tập giảng viên, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị năm 2017

Triệu tập giảng viên, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị năm 2017

GD&TĐ - Bộ trưởng GD&ĐT giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên các môn Lý luận chính trị, giáo viên môn Giáo dục chính trị của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Theo Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 22/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng bộ môn, tổ trưởng tổ Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị trực thuộc cơ sở đào tạo và 1 đến 2 giảng viên, giáo viên có thành tích, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị.

Tập huấn tại Thành phố Nha Trang: Cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn các địa phương từ tỉnh Quảng Bình trở vào;

Thời gian: 3 ngày (từ ngày 29/8 đến 31/8/2017, Khai mạc lúc 8h00 ngày 29/8/2017);

Địa điểm: Hội trường sảnh Phú Khánh, tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Luxury, 60 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tập huấn tại Thành phố Hải Phòng:  Cán bộ, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn các địa phương từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra;

Thời gian: 3 ngày (từ ngày 06/9 đến 08/9/2017, Khai mạc lúc 8h00 ngày 06/9/2017);

Địa điểm: Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 295 Khu A, Khu I Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

Chế độ công tác phí cho đại biểu trong thời gian tham dự bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo thanh toán theo quy định hiện hành (đại biểu đến dự tập huấn tự lo nơi ăn, nghỉ);

Danh sách học viên tham dự lớp bồi dưỡng của các trường gửi về Phòng đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội qua địa chỉ email: pqhuong@gmail.com và Vụ Giáo dục Đại học qua địa chỉ email tsam@moet.gov.vn  trước ngày 28/8/2017

Xem chi tiết công văn 3855/BGDĐT-GDĐH  TẠI ĐÂY

Theo Thanh Thủy
Bộ GD&ĐT