Bản in

Bạn đọc

Thứ Hai, 2/10/2017 07:49

Tránh hình thức trong hoạt động của Ban đại diện học sinh

Phụ huynh học sinh Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng - Hà Tĩnh tham quan cơ sở vật chất nhà trường và đối thoại với Ban Giám hiệu. Theo Tỉnh đoàn Hà TĩnhPhụ huynh học sinh Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng - Hà Tĩnh tham quan cơ sở vật chất nhà trường và đối thoại với Ban Giám hiệu. Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

GD&TĐ - Trước tình trạng lạm thu đầu năm học của một số nhà trường thời gian qua, có ý kiến cho rằng nên dẹp Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) của lớp. Lý do cho rằng, BĐDCMHS lớp không phát huy vai trò của mình là cầu nối giữa phụ huynh học sinh với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh; đồng thời, BĐDCMHS còn là nơi tiếp tay cho tình trạng lạm thu của nhà trường…

Thực tế hiện nay, BĐDCMHS chưa phát huy được vị trí, vai trò của mình theo quy định. Tại khoản 1 điều 4 Điều lệ BĐDCMHS ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ của BĐDCMHS lớp gồm:

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học; Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

Như vậy, nếu hoạt động theo đúng quy định trên thì BĐDCMHS lớp có vai trò hết sức quan trọng trong công tác giáo dục hiện nay; là động lực giúp giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.

Hiện nay, BĐDCMHS lớp không phát huy hiệu quả, nếu không nói hoạt động hình thức, nhất là ở các trường tại địa phương miền núi, việc thành lập BĐDCMHS lớp cho có nhưng không thể hoạt động. BĐDCMHS lớp họp với toàn thể phụ huynh của lớp mỗi năm 03 lần, đó là đầu năm, giữa năm và cuối năm học.

Nội dung họp chủ yếu là thông báo tình thu - chi tài chính như thu bao nhiêu, chi vào những việc gì và xin ý kiến phụ huynh để biểu quyết thông qua các khoản thu – chi theo quy định; đối với các nội dung hoạt động như chăm lo, giáo dục học sinh…thì hầu như không nhắc đến. Do đó, có ý kiến cho rằng có nên duy trì BĐDCMHS lớp hay không thì cũng có cơ sở của nó.

Chính vì vậy, nhà trường cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của BĐDCMHS lớp theo quy định của Điều lệ  BĐDCMHS trong việc giáo dục, bồi dưỡng học sinh; chăm lo đến từng hoàn cảnh gia đình học sinh, giúp học sinh vượt khó để học tập…

Nếu BĐDCMHS lớp hoạt động không hiệu quả thì cần phải bầu lại BĐDCMHS lớp mới, không để hoạt động hình thức hoặc chỉ thực hiện mỗi nhiệm vụ là thu chi các khoản đóng góp tự nguyện phụ huynh; không để BĐDCMHS lớp mang tiếng là cánh tay nối dài trong việc lạm thu của nhà trường hiện nay.

Mục đích của BĐDCMHS lớp là hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không vì mục đích vụ lợi, cục bộ…mà phải phát huy tinh thần trong sáng, chăm lo cho học sinh; thường xuyên quan tâm, trao đổi với phụ huynh về khả năng học tập của học sinh; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh... Và BĐDCMHS lớp phải là chỗ dựa tin cậy của phụ huynh và luôn được phụ huynh tôn trọng, ủng hộ và gửi gắm học sinh. Có như vậy, BĐDCMHS lớp phát huy được vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong hoạt động giáo dục hiện nay.

Đỗ Văn Nhân

Ha Nguyen (09/10/2017 17:19:23 PM)

Bộ GD-ĐT cần có văn bản chế tài làm theo luật GD, người học ngoài tiền học phí, bảo hiểm không nộp khoản tiền gì hết. Nếu phát hiện trường công lập nào vi phạm kỷ luật ngay Hiệu trưởng

Tin tiêu điểm