Bản in

Bạn đọc

Thứ Tư, 22/8/2018 17:07

Tính tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên chủ nhiệm kiêm phó chủ tịch công đoàn

Thảo luận nhóm trong tiết dự giờ THPTThảo luận nhóm trong tiết dự giờ THPT

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên THPT. Năm học 2017 - 2018 tôi được phân công dạy 13 tiết. Tôi làm công tác chủ nhiệm lớp và phó chủ tịch công đoàn cơ sở. Xin hỏi tôi có được kê dư giờ dạy không? Đỗ Văn Tuyến (dotuyendr@gmail.com)

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

Còn tại Khoản 1 Điều 8 Quy định trên có nêu: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định: Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn là giáo viên THPT, do đó định mức tiết dạy của bạn là 17 tiết/tuần. Tuy nhiên do làm giáo viên chủ nhiệm và là phó chủ tịch công đoàn cơ sở nên tổng số giờ giảm định mức là 7 tiết/tuần. Như vậy, bạn chỉ phải dạy 10 tiết/tuần.

Hiện nay, bạn đang dạy 13 tiết/tuần, do đó bạn sẽ được xem xét để tính tiền dạy thừa giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Bạn cần chú ý đến các điều kiện và nguyên tắc được tính tiền lương dạy thêm giờ được quy định ở Thông tư trên.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).                            Email: bandocgdtd@gmail.com.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm