rssheader

27/07/2021

Sớm ban hành hướng dẫn về thành lập, giải thể với cơ sở giáo dục công lập

Hải Bình - 22/07/2021, 14:03 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bộ GD&ĐT sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đối với hệ thống cơ sở giáo dục.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

“Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Nghị định này (trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành)…”.

Hiện nay, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 17/2/2021 về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP; ý kiến của cử tri về vấn đề nêu trên sẽ được nghiên cứu, tiếp thu tại dự thảo Nghị định và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm