rssheader

06/03/2021

Rà soát sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên/lớp

Hải Bình - 06/02/2021, 17:35 GMT+07 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh một số nội dung trong Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 được Bộ GD&ĐT xác định trên cơ sở quy định về nhiệm vụ của giáo viên và chế độ làm việc của giáo viên phổ thông để bảo đảm đủ số lượng giáo viên dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông (bao gồm cả môn học tự chọn). 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri và triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp với biên chế giáo dục và y tế, Bộ GD&ĐT đang tiến hành rà soát và phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc sửa đổi, bổ sung định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT trong thời gian tới nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và việc triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm