Bản in

Bạn đọc

Thứ Tư, 9/10/2019 19:50

GV dạy lớp ghép được hưởng phụ cấp bao nhiêu?

GD&TĐ - Hỏi: Năm học 2018 – 2019, tôi dạy lớp ghép 2 trình độ hệ số lương 2,46; phụ cấp tổ trưởng 0,2; phụ cấp thâm niên 0,5; Phụ cấp lâu năm là 0,6. Vậy cho tôi hỏi, sau một năm tôi được hưởng phụ cấp lớp ghép là bao nhiêu? Vì đến tận bây giờ đã hết năm học nhưng tôi vẫn chưa nhận tiền phụ cấp này?
Dương Hương (duonghuong***@gmail.com).

Trả lời: Theo Điều 3 Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với GV trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở GD công lập” quy định, điều kiện, mức phụ cấp và cách tính phụ cấp dạy lớp ghép như sau: GV được thủ trưởng cơ sở GD hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

Mức phụ cấp được hưởng là: GV dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; GV dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp như sau: Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của GV. Tiền lương tháng của GV (T) = [hệ số lượng theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

* Phụ cấp của GV dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;

* Phụ cấp của GV dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nguồn kinh phí thực hiện phụ cấp dạy lớp ghép được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn được thủ trưởng cơ sở GD hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép thì bạn sẽ được phụ cấp này theo quy định hiện hành. Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Vì thế, bạn cần kiểm tra lại thu nhập của mình xem đã có khoản phụ cấp này chưa. Nếu chưa có, bạn có thể kiến nghị với nhà trường để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm