Bản in

Bạn đọc

Chủ Nhật, 20/5/2018 19:21

Giáo viên nghỉ ốm có được hưởng phụ cấp ưu đãi?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Theo Điểm b, Khoản 2 Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/ 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thì đối tượng quy định tại Khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau: 

Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; Thời gian bị đình chỉ giảng dạy. Xin hỏi, giáo viên nghỉ ốm, thai sản không vượt quá quy định của Luật BHXH thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BG&DĐ-BNV-BTC không? Nếu được hưởng thì do đơn vị nào chi trả?

Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn tại Công văn số 1560/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 18/4/2017 về việc chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, trong đó nêu: Trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Luật BHXH hiện hành, đề nghị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3947/BNV-TL ngày 27/8/2015 về việc thực hiện chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 186 của Bộ luật Lao động năm 2012 và quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc, khi ốm đau, thai sản được nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản do quỹ bảo hiểm chi trả.

Tại Khoản 1 Công văn số 3947//BNV-TL ngày 27/8/2015 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức có nêu: “Pháp luật về bảo hiểm xã hội không quy định việc chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút cho người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản cũng như trong thời gian nghỉ việc vượt quá thời gian được hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định”.

Theo đó, thời gian nghỉ ốm đau, thai sản không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2016.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT