Bản in

Bạn đọc

Thứ Tư, 24/1/2018 08:47

Đừng dùng giáo án đã lỗi thời làm giáo trình đào tạo bồi dưỡng

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hiện nay, các cơ sở đào tạo công lập mở nhiều khá nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, kiến thức quản lý nhà nước cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC), nhưng nhiều giáo trình, giáo án đã lỗi thời, nội dung lạc hậu

Việc mở các lớp quản lý nhà nước, lý luận chính trị, phòng cháy, chữa cháy, quốc phòng - an ninh... là việc làm rất cần thiết để CBCC trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có thể cập nhật, tiếp cận được kiến thức mới, chuyên sâu để phục vụ công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của mình ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là rất nhiều chương trình, giáo trình, giáo án đã lỗi thời, nội dung lạc hậu, các giáo trình dài dòng không phù hợp với tình hình mới do sự phát triển đi lên từng ngày của xã hội, đất nước.

Đặc biệt những kiến thức có liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhiều vấn đề trong giáo trình có khi đã lạc hậu, lỗi thời hoặc đã bị sửa đổi so với thời điểm hiện tại. Nhiều chủ trương, chính sách đã được thay thế, sửa đổi, thậm chí hoàn toàn mới hoặc trái ngược, phủ định quy định cũ đã có trước đây nhưng vẫn được đưa vào sử dụng và làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng! và như vậy vô tình giáo trình đã không còn giá trị, ý nghĩa đối với thực tiễn và người học.

Kiến thức quản lý nhà nước hay bất cứ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nào cũng đều đòi hỏi phải có sự cập nhật kịp thời hàng năm, thậm chí một số lĩnh vực có thể hàng tháng. Như vậy người học mới cập nhật được kiến thức để vận dụng vào thực tiễn, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, công tác chuyên môn của mình.

Sẽ là phản tác dụng khi các kiến thức cần áp dụng vào cuộc sống mà đã lỗi thời, lạc hậu, đặc biệt sẽ rất tai hại nếu đó là các quy định pháp luật đã bị thay thế, hủy bỏ mà vẫn giảng dạy, truyền đạt đến người học, có thể họ sẽ áp dụng sai gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của công dân, tổ chức, cản trở sự phát triển của đất nước.

Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phải luôn đổi mới công tác biên soạn, sử dụng tài liệu, giáo trình khi đưa vào giảng dạy, nhất là các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh... cho đối tượng là CBCC.

Theo chúng tôi, đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý nhà nước chỉ nên quy định khung đào tạo, bồi dưỡng và định hướng cơ bản của môn học chứ không nên quy định cụ thể, chi tiết về nội dung hoặc rập khuôn, máy móc trong các tài liệu, giáo trình soạn sẵn như hiện nay.

Bên cạnh đó, cần linh hoạt trong việc định khung chương trình, môn học tùy theo đối tượng, vùng miền khác nhau mà có thể đưa ra các nội dung, chương trình phù hợp. Ví dụ liên quan đến kiến thức quản lý nhà nước thì ở vùng nông thôn, miền núi sẽ có nội dung phù hợp; vùng biên giới, hải đảo sẽ có nội dung phù hợp... Có như vậy, mới nâng cao được hiệu quả, chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị... phục vụ tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Phạm Văn Chung - Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT