Bản in

Bạn đọc

Thứ Ba, 3/7/2018 12:19

Đi nước ngoài nhiều lần, Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam không báo cáo cấp trên

Ông Thân Hồng Linh, người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT VNCC - người đã có nhiều chuyến đi nước ngoài trái quy định.Ông Thân Hồng Linh, người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT VNCC - người đã có nhiều chuyến đi nước ngoài trái quy định.

GD&TĐ - Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về nội dung đơn thư tố cáo liên quan tới ông Thân Hồng Linh, người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) nhiều lần đi nước ngoài không báo cáo, trong đó có 05 chuyến đi trái phép.

Nhiều lần đi nước ngoài trái quy định  

Ngày 30/3/2018, Bộ Xây dựng nhận được văn bản từ Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình giao cho đơn vị này tiến hành kiểm tra, làm rõ phản ánh, tố cáo ông Thân Hồng Linh, người đại diện vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT VNCC.

Kết quả xác minh của Bộ Xây dựng cho thấy, từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra (tháng 4/2018), ông Thân Hồng Linh đã có 09 chuyến đi nước ngoài (xuất nhập cảnh vào 12 quốc gia), trong đó có 05 chuyến đi trái phép.

Cụ thể, 03 chuyến đi công tác có quyết định của Bộ Xây dựng gồm 01 chuyến đi Cu Ba; 01 chuyến đi Lào; 01 chuyến đi 02 nước An-giê-ri và Ma-rốc. Tuy nhiên, trong chuyến đi An-giê-ri và Ma-rốc, ông Thân Hồng Linh đã nhập cảnh, xuất cảnh vào Pháp là nước không có trong quyết định. Theo Báo cáo của ông Thân Hồng Linh, sự việc này là do khi kết thúc Đoàn công tác đi An-giê-ri và Ma-rốc vào ngày 03/12/2017, ông có xin phép Trưởng đoàn cho quá cảnh tại Pháp 02 ngày cuối tuần thăm người thân.

Cũng trong thời gian này, ông Thân Hồng Linh có 05 chuyến đi nước ngoài mà không có quyết định hoặc văn bản cho phép của Bộ Xây dựng.

Cụ thể: ông Thân Hồng Linh có 04 chuyến đi nước ngoài giải quyết việc riêng gồm: 01 chuyến đi Man-đi-vơ không có quyết định của Bộ và VNCC; 01 chuyến đi Mỹ theo quyết định của Hội đồng thành viên VNCC, chấp thuận cho ông Linh được nghỉ phép đi Mỹ thăm gia đình từ ngày 09/3/2016 đến ngày 24/3/2016 theo đơn đề nghị của ông.

Trong chuyến đi này, ông Thân Hồng Linh đã sang 02 nước là Mỹ (từ ngày 08/03/2016 đến ngày 17/03/2016) và đi Nhật Bản (từ ngày 18/3/2016 đến ngày 24/3/2016) theo lời mời của đối tác MHS Architect - Hợp tác tư vấn dự án Trung tâm sự kiện, hội nghị.

Ngoài ra, ông Linh cũng đã đi 01 chuyến sang Xin-ga-po, từ ngày 03/2/2017 đến ngày 05/2/2017 và 01 chuyến đi Trung Quốc, từ ngày 28/02/2017 đến ngày 05/03/2017. Những chuyến đi 02 nước này của ông Thân Hồng Linh đều được giải thích là có văn bản của HĐQT VNCC đồng ý cho ông đi giải quyết việc riêng. Ngoài ra, còn 01 chuyến đi Phi-líp-pin, để khảo sát học tập công tác quản lý kiến trúc và đô thị do VNCC cử đi.

Như vậy, ông Linh có 05 chuyến đi, xuất nhập cảnh vào các nước không có quyết định hoặc văn bản cho phép của Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng nêu rõ, ông Thân Hồng Linh là Ủy viên Hội đồng thành viên từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2016, Tổ trưởng Tổ đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ tháng 10/2016 đến thời điểm thanh tra (tháng 4/2018) đi nước ngoài không có quyết định hoặc văn bản cho phép của Bộ là thực hiện không đúng Điều 7, Điều 32 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Khoản 4 và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2007/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 18 Quyết định số 1473/QĐ-BXD ngày 28/12/2015 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng.

Vi phạm những điều đảng viên không được làm

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Bộ Xây dựng cho rằng, trách nhiệm trong sự việc này thuộc về ông Thân Hồng Linh và Hội đồng thành viên VNCC giai đoạn tháng 11/2014 đến tháng 9/2016.

Để xử lý sai phạm nêu trên, Bộ Xây dựng dự kiến giao Vụ Tổ chức cán bộ: Tổ chức kiểm điểm ông Thân Hồng Linh về việc đi nước ngoài không có quyết định hoặc văn bản cho phép của cấp có thẩm quyền theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính, các Cục, Vụ liên quan kiểm điểm ông Thân Hồng Linh và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện thoái vốn còn chậm theo yêu cầu về tiến độ của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Thời gian gần đây, việc nhiều cán bộ, đảng viên đi nước ngoài không xin phép, báo cáo tổ chức đang trở thành vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội.

Điều 11 số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị  quy định rõ: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: “Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để bản thân hoặc người khác được bầu, chỉ định, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đề cử, ứng cử, đi học, thi nâng ngạch, nâng lương, đi nước ngoài trái quy định”.

Đối chiếu với những quy định trên, việc sai phạm của ông Thân Hồng Linh thuộc diện phải được xử lý. Đã đến lúc Bộ Xây dựng cần sớm triển khai thực hiện kết luận thanh tra, làm rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Thân Hồng Linh.

Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

......

Điều 10- Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định.

Điều 16- Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

C.T