Bản in

Bạn đọc

Thứ Ba, 18/9/2018 16:44

Đắk Lắk siết chặt thu - chi tiền trường

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Các khoản thu hộ, chi hộ phải hạch toán vào tài khoản phải thu, phải trả. Tuyệt đối không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho mục đích khác. Không được tự ý đặt ra thêm những khoản thu nào khác…
 

Trên đây chỉ là một trong nhiều quy định trong Công văn số 1059/SGDĐT- KHTC do Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk ban hành về việc: “Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019”.

Công văn số 1059 quy định: Đối với khoản thu “Dạy thêm, học thêm” là nguồn thu dịch vụ, vì vậy các đơn vị phải nộp thuế thu nhập 2% trên tổng số thu. Số còn lại 98% được chi: 80% chi trả cho giáo viên; 10% chi trả cho công tác quản lý; 10% chi tăng cường cơ sở vật chất. Không sử dụng khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh, để hỗ trợ các hoạt động dạy, học, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường...

Sở GD&ĐT Đắk Lắk yêu cầu: Các khoản thu được học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp trực tiếp tại bộ phận kế toán nhà trường, tuyệt đối không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu tiền…

Đinh Lê Yên

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT