Bạn đọc

Chế độ thanh toán trợ cấp chuyển vùng

GD&TĐ - 09:12 07/02/2020
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

* Trả lời: Thời điểm bạn chuyển công tác vẫn áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu, bạn đang quan tâm đến trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có nêu, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 thì được tính bằng 1 năm công tác.

Theo thư bạn viết: Bạn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đăc biệt khó khăn từ 1/9/2006. Đến 1/8/2016 bạn chuyển công tác về vùng thuận lợi. Như vậy, bạn chưa đủ 10 năm trở lên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Do đó, trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15 Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). 
Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Bình luận của bạn đọc

Tin nổi bật