Bản in

Bạn đọc

Thứ Ba, 31/10/2017 14:05

Cần cấm người thân của cán bộ, công chức nhận quà tặng

Cần cấm người thân của cán bộ, công chức nhận quà tặng

GD&TĐ -Một trong những giải pháp để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới được đề xuất, đó là sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng, là công cụ pháp lý quan trọng để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng.

Nhiều nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Qua nghiên cứu, tôi đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung Điều 40 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “2. Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình”.

Quy định trên là chưa đầy đủ và thiếu sót, bởi vì cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhưng có thể để cho vợ hoặc chồng, cha, mẹ, anh chị em ruột nhận thay khi giải quyết các công việc hoặc tác động để giải quyết các công việc thuộc vi quản lý của cán bộ, công chức, viên chức thì chưa quy định cụ thể.

Do đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức có biểu hiện vòi vĩnh, đặt vấn đề hoặc ra giá để được xem xét giải quyết nhưng khi ít khi trực tiếp nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác mà thông qua người thânnên nhiều vụ việc đưa và nhận hối lộ khó phát hiện và xử lý.

Trong trường hợp phát hiện, bắt quả tang nhưng cán bộ, công chức, viên chức không trực tiếp nhận và cũng không thừa nhận việc đó thì cũng khó có thể kết tội.

Vì thế quy định trên là chưa đầy đủ, chưa có tính ràng buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung theo hướng người thân của cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng mới có thể ngăn ngừa tham nhũng có thể xảy ra.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 Luật Phòng, chống tham nhũng như sau: “2. Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người thân của cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình”.

Người thân của cán bộ, công chức, viên chức nêu trên cần phải được hướng dẫn, cụ thể là vợ hoặc chồng, con, cha mẹ, anh, chị, em ruột trong gia đình để tránh vướng mắc khi xử lý vi phạm việc nhận quà tặng.

Minh Đức (Kon Tum)

Tin tiêu điểm