Bản in

Bạn đọc

Thứ Năm, 18/1/2018 18:53

Cách tính tiền phụ cấp dạy lớp ghép

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Cho hỏi năm học 2016- 2017, tôi dạy lớp ghép 2 trình độ. Tháng 10/2016, tôi được nâng lên bậc 4 hệ số 3.03. Tôi cũng kiêm tổ trưởng và được hưởng hệ số phụ cấp 0,2. Tuy nhiên tháng 11/2017, tôi mới nhận được tiền lớp ghép nhưng số tiền tôi nhận chỉ được 12 triệu 600 trăm. Xin hỏi như vậy có đúng không? - Hồ Xuân Sinh (hoxuansinh***@gmail.com).

* Trả lời:

Để xác định được số tiền phụ cấp dạy lớp ghép, bạn có thể tham khảo Điều 3 Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ "Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập".

Cụ thể: Điều kiện được hưởng phụ cấp là giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

Mức phụ cấp được hưởng phụ cấp như sau: Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp như sau:

- Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên;

- Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượtkhung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Sỹ Điền

Dương Anh Tuấn (05/11/2018 15:42:02 PM)

Cho tôi xin hỏi:

Tôi dạy lớp ghép hai trình độ, hệ số lương 3,86. Phụ cấp thâm niên nghề là 21%.

Vậy: Nhà trường trả tiền dạy ghép cho tôi chỉ tính hệ j số lương mà không tính hệ số thâm niên nghề cho tôi đúng hay sai? Xin cảm ơn.

Tin tiêu điểm

ĐỌC NHIỀU NHẤT