Bản in

Bạn đọc

Thứ Tư, 17/1/2018 15:31

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tính tới ngày 1/5/2018 tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là 11%. Theo Nghị định số 54/2010/NĐ-CP, sau 1 năm kể từ ngày hết tập sự thì được tính thêm 1% thâm niên. Tôi hết thời gian tập sự là: 1/5/2000. Xin hỏi phụ cấp thâm niên của tôi như vậy đã đúng chưa? – Trần Trọng Thế (mr.trongthe@gmail.com).

 

* Trả lời:

Với thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi không đủ cơ sở dữ liệu để trả lời chính xác cho bạn. Vì vậy, bạn nên trực tiếp hỏi phòng GD&ĐT để được giải đáp thỏa đáng.

Để có cơ sở kiến nghị với phòng GD&ĐT, chúng tôi xin được viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật sau để bạn tham khảo. Theo Thông tư liên tịch số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH” như sau:

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, tàu huấn luyện của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

Ngoài ra, bạn có thể nghiên cứu thêm Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH và Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Sỹ Điền