Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 29/6/2018 11:33

Cao Bằng:

Yêu cầu giáo viên có kế hoạch tự bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cao Bằng xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ quốc gia tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Theo kế hoạch này, Sở tiếp tục cử 116 trong tổng số 203 giáo viên tiếng Anh còn lại của tỉnh chưa đạt chuẩn theo quy định đi bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp học.

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường PTDNNT, THPT, các TTGDNN - GDTX tạo điều kiện bố trí, xếp lịch cho giáo viên tiếng Anh phù hợp để giáo viên sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng có trách nhiệm dạy bù giờ để hoàn thành chương trình bồi dưỡng và thi, kiểm tra; giáo viên tham gia bồi dưỡng và thi, kiểm tra sẽ được tính hoàn thành công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018.

Trong trường hợp có thay đổi về người tham gia bồi dưỡng hoặc giáo viên đã chuyển công tác, đề nghị các đơn vị báo cáo Sở đồng thời tự bổ sung người thay thế cho phù hợp với trình độ tiếng Anh hiện có của giáo viên để giáo viên được tham gia bồi dưỡng.

Đồng thời, yêu cầu từng giáo viên cần có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng về năng lực ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy.

Để công tác bồi dưỡng cho giáo viên đạt hiệu quả, Sở GD&ĐT Cao Bằng đề nghị Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh phổ thông của tỉnh Cao Bằng vào thời gian tháng 7/2018 và theo hình thức tập trung, tại thành phố Cao Bằng.

Lập Phương

Tin tiêu điểm