Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 17/1/2017 14:24

Yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo

Yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học liên quan đến việc thực hiện Chương trình hành động số 2610/CTr-BGDĐT của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, yêu cầu tổ chức triển khai chương trình khởi nghiệp cho sinh viên thông qua các hình thức: đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để sinh viên hình thành các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng đó; kết nối các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên với doanh nghiệp và những hình thức hỗ trợ khởi nghiệp khác phù hợp với điều kiện thực tế của trường, của địa phương và yêu cầu của ngành đào tạo.

Chú trọng phối hợp với doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện cụ thể của nhà trường; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia nghiên cứu thực tế, thực tập, thực hành tại các doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ quá trình đào tạo với môi trường làm việc thực tế của sinh viên sau khi ra trường để có nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động.

Báo cáo hàng năm về việc thực hiện các nội dung trên cùng với báo cáo tổng kết năm học gửi Bộ GD&ĐT theo quy định.

Lập Phương

Tin tiêu điểm