Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 20/6/2017 17:23

Xử lý những tình huống trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Xử lý những tình huống trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

GD&TĐ - Những trường hợp như thí sinh đến điểm thi muộn; bị ốm, tại nạn trong khi thi;  trường hợp thiếu đề thi... đều được Sở GD&ĐT Bắc Giang quy định cụ thể.

Thí sinh đến điểm thi muộn

Nếu thí sinh đến muộn sau khi phát đề thi nhưng chưa quá 15 phút tính từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài: Ghi nhận vào biên bản thông tin thí sinh đến muộn và cho vào thi bình thường.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Nơi căn cứ xác định thời gian thí sinh đến là cổng điểm thi. Thư ký điểm thi phải lập biên bản bất thường ghi nhận sự việc.

Thí sinh bị ốm, tai nạn trong khi thi

Trường hợp nhẹ có thể điều trị tại phòng y tế điểm thi, không phải đến bệnh viện cấp cứu, Trưởng điểm thi phải xin ý kiến Trưởng Ban coi thi quyết định cho hay không cho thí sinh làm bù thời gian gián đoạn tùy vào thực tế bài thi và thời gian gián đoạn.

Trường hợp phải đi bệnh viện cấp cứu, ngoài cán bộ y tế còn phải có cán bộ giám sát và công an đi cùng.

Cả hai trường hợp, thư ký điểm thi phải lập biên bản bất thường để ghi nhận sự việc.

cán bộ coi thi ký nhầm trong giấy làm bài của thí sinh

Trường hợp cán bộ coi thi ký nhầm trong giấy làm bài của thí sinh, không yêu cầu thí sinh thay đổi giấy làm bài nếu phát hiện sau thời gian tính giờ làm bài, để thí sinh làm bài bình thường và xử lý bằng cách cán bộ coi thi ghi nhận vào biên bản bất thường để Ban thư ký và Ban chấm thi xử lý theo Quy chế thi mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Trường hợp thiếu đề thi

Đối với bài thi Ngữ văn: Trưởng điểm thi lập biên bản, mở túi đựng đề dự phòng phát cho phòng thi đó, có sự chứng kiến của giám sát điểm thi.

Đối với các bài thi trắc nghiệm (bài thi độc và môn thi thành phần): Trưởng điểm thi lập biên bản, mở túi đựng đề dự phòng, lấy đề thi có mã đề đúng với mã đề thi thiếu rồi in sao một lần cho đủ số lượng đề thiếu;

Sau khi in sao xong trả đề thi vừa lấy để in sao về đúng túi đựng đề thi dự phòng niêm phong lại và bảo quản theo quy định. Trưởng điểm thi quản lý số đề mới in sao và sử dụng như các đề in trước, cần kiểm tra kỹ máy photocopy để không sót tờ nào trên máy (kể cả tờ in hỏng, rách cũng phải niêm phong) đồng thời niêm phong máy photocopy.

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm