Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 22/3/2018 10:16

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Xử lý nghiêm nhà giáo có hành vi bạo lực

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Xử lý nghiêm nhà giáo có hành vi bạo lực là nội dung được Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra trong hướng dẫn thực hiện “Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021”.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục. Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo không có cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo có hành vi bạo lực...

Lưu ý xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các nhà trường tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung bài học. Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của đơn vị;

Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bạo hành trẻ em cho người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và gia đình người học.

Lập Phương