Xử lý nghiêm nếu cố tình nâng điểm, sửa chữa điểm của học sinh

HẢI BÌNH - 18:29 10/04/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN - GDTX, các trường CĐ, TC nghề chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tổ chức dạy học đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình.

Tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra; chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ 2 và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 nghiêm túc; quản lí chặt chẽ việc chấm bài, cho điểm và cập nhật điểm cũng như việc đánh giá xếp loại học sinh, đảm bảo trung thực, khách quan, phản ánh thực tế học lực của học sinh; thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nâng điểm, sửa chữa điểm của học sinh.

Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS rà soát kế hoạch dạy học; khẩn trương hoàn thành việc xét tốt nghiệp THCS sau khi kết thúc chương trình để đảm bảo điều kiện cho học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS ôn tập cho học sinh lớp 9 tuyển sinh vào lớp 10 THPT; các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX, các trường nghề tổ chức quản lí tốt việc dạy học, ôn tập lớp 12, ôn thi THPT quốc gia năm 2019 phù hợp với đơn vị, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, áp lực cho học sinh.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc